Klub Moravia

„Člověk vždy napodoboval to, co uctíval, i když tomu nerozuměl.“

Agrosymbol – Uhřice 2012

Sezóna kruhů v obilí letos začala poměrně brzy. Už 14. května se u jihomoravské obce Uhřice objevil na první pohled velice hezký agrosymbol. Po krátkém prozkoumání je však autor tohoto díla jasný. První letošní piktogram v řepce vyšlapala circlemakerská skupina CircleArt.

Již z vrchu je na první pohled patrná, nedokonalost tohoto obrazce. Tímto chci poukázat na zjevnou obtížnost při „šlapání kruhů“. Evidentně je skutečně problém vytvořit vzhledově uspokojivý a přesný agrosymbol. Osobně jsem jej navštívil dne 18. května, tedy 4 dny po vzniku. V obrazci však nebylo problém rozpoznat několik zásadních faktorů nasvědčujících „nepravost“ obrazce. První co mě při příchodu do obrazce překvapilo, byl zjevný zmatek mezi položenými rostlinami. Některé rostliny v kruhu stály, kdežto některé byly zlomeny a přitisknuty k zemi. V agrosymbolu se nacházejí jakési „části“ kružnic a já tedy pochopitelně pátral po místě, kde by se měl nacházet střed. K mému překvapení se zde skutečně nacházela pošlapaná vegetace, tak jakoby se v ní někdo otáčel. Z blízké benzínové pumpy je na agrosymbol skutečně nádherný výhled.

Doufejme tedy, že byl tento obrazec posledním padělkem v letošní sezóně a nyní už můžeme očekávat jen ty agrosymboly, u kterých je jejich vznik neznámý.

Reklamy

Pozorování UFO Ostrava – Hrabová

Datum pozorování: 13. 5. 12

Čas začátku a ukončení pozorování:  00:04 – 00:06

Délka pozorování: 2 min.

Místo pozorování (město, oblast): Ostrava – Hrabová, u sídliště Dubina

Tvar objektu: kulatý tvar (koule)

Počet objektů: 1

Barvy objektu: žlutá- oranžová- červená

Blikání objektu: v pravidelném intervalu co 1 sekundu

Odhad velikosti objektu: 50-100 cm

Výška (ve, které se objekt nacházel): 20 – 30m

Jak se objekt objevil: již byl na obloze, když jsem se na oblohu podíval

Jak objekt zmizel: odeplul dál do pole a přestal blikat, poté jsem jej již neviděl

Způsob pozorování (Oko, dalekohled): pouhým okem

Počasí v době pozorování: polojasné

Počet svědků + jejich věk a pohlaví: já + žena (20let)

Popis:

Šel jsem s přítelkyní z Tesca v Ostravě – Hrabové, bylo pár minut po půlnoci. Jdeme po chodníku, který se táhne okolo cesty pro auta, a po levé ruce jsme měli pole – je to mimo sídliště Dubina. Podíval jsem se na nebe a viděl jsem objekt, který letěl směrem ze sídliště do pole, byl vysoko asi jen 20-30 metrů nad zemí, odhadem, ale byl opravdu blízko. Plul ve vzduchu stálou rychlostí, ve stejné výšce a pravidelně blikal. Rozžínal se a zhasínal, rozžínání mělo žluto-červeno-oranžovou barvu. Objekt nevydával žádný zvuk, všude bylo naprosté ticho a bezvětří. Od té doby co jsem objekt zahlédl, jsem jej pozoroval až do doby, kdy se ode mě vzdálil dost daleko do pole a poté zhasl – a byl konec. Bohužel nemám žádný záznam.

Vše se odehrálo v 00.04-00:06 hodin 13. května 2012.

Nákres:

 

 

 

 

 

 

Pozorování UFO – Brno 23.3.12

Podle svědka objekt vypadal takto...

28.3.12 došlo k velice zajímavému pozorování. V Brně u autobusové zastávky Zoo Brno bylo zpozorováno vřetenovité UFO, známé jako létající tyč. Tento případ je zajímavý tím, že tyto objekty jen málokdy jsou pozorované okem. Mnohem častěji jsou zachyceny na fotografii, a proto jsou často označovány za hmyz. Tento případ však potvrzuje fakt, že to jen hmyz není. Přečtěte si tedy výpověď očitého svědka:

Číst zbytek příspěvku »

Oznámení o založení klubu Moravia

Vážení přátelé a příznivci ufologie a záhadologie. S velkou radostí Vám oznamuji založení nového ufologicko-záhadologicky zaměřeného klubu. Náš klub se bude zaobírat ufologickými a dalšími záhadami na území naší republiky. Náš cíl bude jednoduchý – shromáždit a zveřejňovat případy, kdy se svědkové setkali s jevy, které běžná logika neobjasňuje. Poučíme se z chyb předchozích a zaniklých klubů a UFO klubů tak, abychom vytvořili síť badatelů a příznivců záhad, kteří mezi sebou budou komunikovat a sdílet informace. Pokusíme se též o zvýšení informovanosti v oblastech, kde zatím zůstával jen posměch. Toto vše budou dělat obyčejní lidé, jako jste vy, nebo já. Nikdo už nebude rozhodovat o tom, co se veřejnost dozví a co ne. Všichni si informace vyberou tak, aby si udělali svůj vlastní názor.

Doufáme, že máme dobře nakročeno, jelikož máme kontakty se světovými odborníky na jak ufologická tak paranormální témata. Máme také evidenci o hraničních jevech z první ruky přímo od svědků těchto událostí.

Možná nás chápete jak jeden z dalších  klubů řešících silnou vazbu mezi členy, ale musím Vás uvést v omyl. Zavádíme zcela nový typ sdružení badatelů a lidí stejných zájmů v České republice. Hybné hnutí klubu se sice bude skládat z několika a“pevných“ členů, kteří budou informace přijímat a následně zveřejňovat, ale zbytek bude tvořen čistě lidmi, kteří mají vlastní zážitky, či chtějí spolupracovat na našem projektu „zpopularizování skutečnosti v ČR“. Tito lidé budou přímo napojeni na členy, a pokud sami zaznamenají jakýkoliv neobvyklý jev, budou o něm informovat centrální mozek klubu Moravia. Většinová část klubu se tedy bude skládat z jakýchsi spolupracovníku a spolusouputníků.

Pro tento nový typ „vedení klubu“ jsme se rozhodli z pohledu historie českých UFO klubů apod. Jakékoliv snahy o udržení zcela vyhraněného spolku se ukázaly jako chybné a v realitě dlouhou dobu nefungovaly. Nastolíme tedy „novou éru“ volného členství, které bude založeno jen na dobrovolné spolupráci.

Chcete-li se podílet na chodu klubu a publikovat tak své zážitky, nebo Vámi zjištěné skutečnosti, obraťte se právě na náš klub a my slíbíme, že Vaše zpráva bude zveřejněna tak, jak jste ji zaslal/a aniž by bylo změněno jakékoliv písmeno.

Pravda je za dveřmi, stačí jen chytnou za kliku.

Ondřej Procházka